Bölüm Hakkında

KURULUŞ

Muğla Üniversitesi’nde Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü 1993 yılında ilk olarak Üniversitemizin Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Klasik Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim dallarını kapsayacak şekilde kurulmuş, 2002 yılında Arkeoloji Bölümü ayrılarak eğitimini bu ad altında sürdürmüştür. İlk olarak 2012 yılında 1 Profesör ve 2 Yardımcı Doçent atanmasıyla bölüm aktif hale getirilmiştir. 2013 yılı başında atanan 1 Yardımcı Doçent ile birlikte akademik kadromuz 4 öğretim üyesine yükselmiştir. 2013 yılı Şubat ayında Lisans Programı açılması için Yüksek Öğretim Kurumuna başvuruda bulunulmuştur. Başvuru kabul edilmiş ve bölüm 41 öğrenci kontenjanı ile eğitime başlamıştır.

VİZYON

Sanat Tarihi bölümü, tarih sürecinde oluşmuş maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Görsel sanatların değişik alanlarda, oluşumunu, işlevini ve mantığını incelerken, sanatçı ve eserler üzerine yorumlar yaparak sanatın anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bölümümüzün nihai amaçlarından bir diğeri ise, Bizans, Türk-İslam ve Avrupa sanatlarının başlıca dönemleri ile temel özelliklerini bilen ve diğer kültür çevreleriyle ilişkilerini, etki alış verişlerini kavrayıp irdeleyebilen; sanat tarihinde henüz bilinmeyenleri araştırma, inceleme, belgeleme, değerlendirme, yorumlama, sunma beceri ve yöntemlerini kazanmış Sanat Tarihçilerin yetiştirilmesidir.

MİSYON

Muğla ili ve antik dönemde içinde bulunmuş olduğu Karia bölgesi maddi kültür ve sanat varlıkları bakımlarından oldukça zengin bir konumda bulunmaktadır. Bölgedeki birçok yerleşimde, Bizans, Türk ve İslam Sanatının izlerini taşıyan sayısız maddi kültür varlığı yer almaktadır.  Söz konusu kültür varlıklarını araştıracak ve bilimsel açıdan değerlendirecek yetkinlikte Sanat Tarihçiler yetiştirmeyi nihai amaç olarak görmekteyiz. Bölgenin sanat tarihine ışık tutacak yayınlar ile Üniversitemize bilimsel açıdan önemli katkılar sağlanması beklenmektedir.

İŞ İMKÂNLARI

Uzmanlaşılacak alana ilişkin ileri derecede kültür tarihi birikimi, Osmanlıca ve yabancı dillerden en az birisini yeteri derecede kullanabilmek Sanat Tarihi araştırmalarının seviyesini yükseltmesi açısından önemli unsurlardır.

Sanat Tarihi bölümü mezunları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nde, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde,  Arkeoloji ve Etnografya Müzelerinde, Bayındırlık projelerinde, özel müzelerde, çeşitli yerel yönetim birimlerinde, akademisyen olarak üniversitelerimizde, formasyon eğitimi alarak öğretmenlik mesleğinde ve serbest olarak özel sektöre bağlı bir çok kurumda çalışma imkanı bulabilmektedir.

 

 

Bağlantılar
İletişim

 

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ

48000 Kötekli / MUĞLA

E-Posta: sanattarihi@mu.edu.tr

 

Bölüm Sekreteri:

Hakan KURÇ

Tel: 0 252 211 15 51

Faks: 0 252 211 31 21

E-Postahakankurc@mu.edu.tr

 

Web Sorumlusu:

Dr.Ögr. Üyesi Zeynep DEMİRCAN AKSOY

Tel: 0252 211 56 26

E-Posta: zdemircanaksoy@mu.edu.tr

 

Yukarı Çık